Aqui podeu trobar i descarregar els diferents documents de centre elaborats, presentats , aprovats o publicats a l’escola. 

 

  • CURRÍCULUM I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
CAPACITATS INFANTIL
CONTINGUTS I CRITERIS AVALUACIÓ CICLE INICIAL
CONTINGUTS I CRITERIS AVALUACIÓ CICLE MITJÀ
CONTINGUTS I CRITERIS AVALUACIÓ CICLE SUPERIOR