Atenció a les famílies

  • TUTORS/ES:

Dijous de 12’30 a 14’00 h amb cita prèvia.

  • SECRETARIA

Amb cita prèvia.

  • CAP D’ESTUDIS

Amb cita prèvia.

  • DIRECCIÓ

Amb cita prèvia.