Atenció a les famílies

 • TUTORS/ES: Dijous de 12’30 a 14’00 h amb cita prèvia.
 • SECRETARIA
  Dilluns a Divendres de 9:00 h. a 15:00 h .
  Dimarts, dijous i divendres de 15:00 h. a 16:30 h.
 • CAP D’ESTUDIS
  Dilluns 9:15 h. a 9:45 h.
  Divendres 9:15 h. a 10:30 h.
 • DIRECCIÓ amb cita prèvia.