L’escola

L’ESCOLA

L’Escola Can Palmer pertany a la població de Viladecans. És una escola pública de doble línia de tercer fins a 6è i d’una línia a I3 a segon que imparteix els nivells educatius d’infantil i primària. La titularitat és del Departament d’Ensenyament i està gestionada pel Consorci d’Educació de Barcelona.

És una escola de qualitat amb història al barri que treballa preparant infants i joves per tal que siguin capaços d’integrar-se en la societat i millorar-la.