Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és el tret distintiu de la nostra escola. Disposem de tres mestres d’educació especial que realitzen l’atenció a les aules d’ordinària, quatre mestres i quatre educadores assignades als quatre grups de SIEI (USSE) que tenim a l’escola, ubicats a les dues etapes del centre. A Infantil disposem d’un grup, al C.Inicial tenim dos, un d’ells compartit amb C.Mitjà i un altra al C.Superior compartit amb C. Mitjà. Tots els grups SIEI tenen alumnes inclosos en nivells diferents i sempre respectant les possibilitats individuals de cada alumne/a. Per aquest motiu, l’alumnat disposa d’un horari individualitzat que facilita la seva participació en les àrees d’inclusió programades en cada cas.
Aquest curs seguim avançant en millorar la inclusió de tot l’alumnat, per això els grups de referència per a tots els alumnes són els d’ordinària.  Les SIEI són aules de suport on aquest alumnat assistirà en major o menor grau depenent de les seves necessitats i acompanyat en diferents moments de les tutores i/o educadores de la SIEI.