Escola de les Pallargues

pallargues

 

L’escola de Les Pallargues pertany al municipi de Els Plans de Sió (La Segarra). Hi acudeixen alumnes dels pobles de Sisteró, Les Pallargues, Montcortés, Concabella , Pelagalls, Mont-roig, Hostafrancs, Sedó, la Figuerosa i Riber. L’escola ocupa  l’edifici de l’Ajuntament de les Pallargues. Hi ha tres aules: Educació Infantil, cicle Inicial i primer curs de mitjà i per últim segon curs de cicle mtijà i cicle superior, un espai utilitzat per desdoblament de grups i biblioteca.

Comptem amb la Llar d’Infants de nens d’1 a 2 anys. Disposem, també, de servei de menjador amb càtering de línia calenta. L’escola compta amb 3 mestres i tres mestres itinerants. L’escola pertany a la ZER la Segarra formada per tres escoles  la qual té  un clar objectiu de MILLORA EN  LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT a partir de poder donar respostes als problemes d’una manera conjunta i, alhora, poder rentabilitzar recursos materials, econòmics i humans.