Caixes

Durant el llarg del curs, el grup de mitjans i de grans, anirem treballant per caixes.

El treball per caixes és una manera de treballar les diferents àrees curriculars, en que es pot treballar de manera individual o  amb grups.

A cada caixa hi trobem les instruccions, les diferents propostes per tots els nivells i tot el material necessari per poder dur a terme les activitats.