PLA DE TREBALL

 

Aquest curs hem encetat el Pla de Treball a Cicle Superior.

Les activitats del Pla de Treball són variades: de català, matemàtiques, entreteniments, construccions de maquetes, …. activitats internivells,….

L’agrupament dels alumnes és divers; des del treball individual, per parelles fins a gran grup.

Els objectius del Pla de Treball són: que els alumnes es planifiquin les tasques a realitzar, que sàpiguen gestionar el temps d’execució, fomentar l’autonomia, potenciar la iniciativa i la creativitat, el treball cooperatiu, s’autoavaluïn,.. En definitiva, és una metodologia que afavoreix l’autogestió i l’autocrítica envers el procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

Generalment es solen planificar tasques quinzenals. A vegades per a tres setmanes.

El pla de treball permet, també, poder afegir tasques de reforç o bé d’ampliació segons siguin les necessitats de cada alumne/a.

CONFERÈNCIES

Pensar una feina, fer-la i comunicar-la davant d’altres persones són activitats molt freqüents a la nostra societat. Cada vegada es valora més que una persona sigui capaç de parlar en públic per exposar un tema, defensar una opinió, fer una pregunta interessant, …

Per tant, en la societat de la informació, comunicar es converteix en una de les competències bàsiques per al desenvolupament de les persones, i creiem que a l’escola és un bon lloc per practicar-la. És per aquest motiu que intentem fomentar situacions en les que els infants hagin d’expressar i explicar als altres coses que saben, que han après i/o han cercat la informació necessària.

En aquest primer trimestre els alumnes de Cicle Superior han exposat en llegua castellana un dels climes del planeta.

Han fet recerques molt interessants. Presentacions molt acurades i exposicions ben treballades i preparades! Felicitats, cinquè!

EXPERIMENTEM

 

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior fem experiments per saber i entendre com funcionen, com interactuen, com es connecten, com s’enllacen, com reaccionen,… els elements de la natura.

Seguint el pensament de Confucio:

“M’ho van explicar i ho vaig oblidar,

ho vaig veure i ho vaig comprendre,

ho vaig fer i ho vaig aprendre”

Volem entendre i aprendre el què fem!

Una manera engrescadora és a través dels experiments.

És una forma activa i dinamitzadora d’aprendre i genera bons resultats.

 

APRENEM JUGANT!

A través de jocs, material manipulatiu, … els alumnes aprenen, experimenten i es diverteixen.

Són propostes que obren l’accés al coneixement d’una manera dinàmica i entretinguda donant resposta a la curiositat dels infants.

Intentem sempre despertar l’interès i la motivació dels alumnes.

En aquest sentit és important tant la varietat d’activitats com la diversitat de materials.

A PART D’APRENDRE, ENS DIVERTIM!

FEM ROBÒTICA

Estem immersos en una societat tecnològica. El món educatiu no pot restar al marge de la influència de les noves tecnologies com a font de renovació i innovació educativa. La robòtica forma part dels reptes d’aquesta innovació pedagògica.

Els alumnes de Cicle Superior s’han posat a construir robots de Lego i seguir unes programacions per tal que fer-los funcionar.

Aprendre a programar significa entendre el funcionament de les màquines i poder-s’hi comunicar en el seu idioma per aconseguir que facin allò que volem que facin, o sigui que ensenya com «pensen» els robots, fet que comporta la comprensió que tot problema es resol a partir de desgranar-lo en les seves parts constitutives.

Treballar la robòtica a l’escola és un repte que aporta eines i estratègies per veure com els alumnes, de manera motivadora, apliquen els coneixements adquirits a les diferents àrees de manera competencial mitjançant un treball transversal i cooperatiu. Darrere, però, hi ha implícit com a objectiu essencial el desenvolupament del «pensament computacional»

 

ARRIBADA DEL SENYOR GEOMÈTRIC

Aquestes darreres setmanes de trimestre ha vingut a classe el Senyor Geomètric.
La seva presència serà la introducció per a conèixer els cossos geomètrics i relacionar-los amb la realitat que ens envolta.
Descobrir la geometria a través de la creació de personatges és una manera divertida d’aprendre.
Un personatge que s’ha integrat plenament a la vida de l’aula. El senyor geomètric ens obrirà al món de les tres dimensions.