Presentació

El Claustre de professors/es de la ZER El Llierca us dóna la benvinguda. Primer de tot, potser seria bo explicar què és una ZER. Doncs bé, les sigles ZER volen dir Zona Escolar Rural.

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

El motiu de la creació d’una ZER rau en el fet de que els centres amb pocs alumnes no poden tenir mestres especialistes propis (educació física, llengua anglesa, educació musical i educació especial).

El nom de la nostra ZER prové del riu “Llierca”, afluent del Fluvià, que travessa la zona on ens trobem.

pont_llierca_albert_vazquez

 

El fet de formar part d’una ZER ens permet l’organització i planificació d’activitats pedagògiques de forma conjunta entre els quatre centres: sortides, jornades culturals, grups de treball, … Així mateix, podem disposar d’un material que un sol centre no podria tenir mai.

ZER EL LLIERCA

 

El logotip de la ZER dissenyat per Pep Puigdemont (amb l’ajut del dibuixant i pintor  Toni Tort) i aprovat pel claustre de ZER simbolitza el Pont del Llierca que és el nexe d’unió de les quatre escoles una de cada color. Si es mira el dibuix de lluny també simbolitza un cotxe o vehicle, eina de treball dels mestres itinerants.

Fins el curs 2018-2019 ha estat formada per les escoles: Mont Cós (Montagut-Oix), Joan Roura i Parella (Tortellà i Sales de LLierca), Montpalau (Argelaguer) i Les Escomes (Sant Jaume de Llierca).

A partir del curs 2019-2020 es modifica la ZER  i  l’escola  Les Escomes (Sant Jaume de Llierca). deixa de formar-.ne part.

El  claustre de la ZER  modifica el logotip.

 

Actualment  les escoles que formen la ZER  El LLierca  són:

Mont Cós (Montagut-Oix), Joan Roura i Parella (Tortellà i Sales de LLierca), Montpalau (Argelaguer)

Si ens voleu conèixer millor … cliqueu, cliqueu que us ensenyarem casa nostra!