Funcionament

CONSELL ESCOLAR DE ZER

Està constituït pels tres membres de l’Equip Directiu, els directors de les diferents escoles, dos mestres, cinc pares i un representant de cada Ajuntament.

EQUIP DIRECTIU

L’Equip directiu de ZER aglutina les mateixes funcions que qualsevol equip directiu d’un centre graduat, ara bé, respectant la idiosincràsia de cadascun del centres que formen la ZER.

L’equip directiu de la nostra ZER està format per els següents mestres:

Director

Albert Mayà – Tutor de CM a l’escola joan Roura i Parella

Cap d’estudis

Dolors Giménez – Tutora de Ci  a l’escola Joan Roura i Parella

Secretària

Mireia Masdevall  – Tutora de CM  a l’escola Mont Cós

CLAUSTRE

Està compost per tots els tutors juntament amb els mestres itinerants de les diferents especialitats. Es reuneix, normalment, una vegada al mes.

MESTRES ITINERANTS

Són mestres de les diferents especialitats que van a les quatre escoles.

MESTRES DE RELIGIÓ CATÒLICA

A cada escola també  hi  ha el mestre de Religió Catòlica.

ADMINISTRACIÓ

També disposem d’una administratiu compartit amb l’escola Salvador Vilarrasa de Besalú.

CICLES

Els diferents cicles ( infantil, inicial, mitjà tAi superior) i els mestres itinerants es troben una vegada cada quinze dies per coordinadar o tractar diferents aspectes que impliquen tota la ZER.

GRUPS DE TREBALL

Es constitueixen en funció de les necessitats o inquietuts del claustre. Per exemple: projecte lingüístic, mediació, informàtica, jornades culturals, festa de la ZER,…

COORDINACIONS

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Cicle Inicial
 • Cicle Mitjà
 • Cicle Superior
 • Itinerants
 • Informàtica
 • Riscos Laborals
 • Llengua i cohesió social
 • Activitats i serveis

SORTIDES

En solem realitzar una per trimestre, i sempre que ens és possible, són a nivell de cicle, depenent del número d’alumnes dels grups classe.

JORNADES CULTURALS

Consisteixen en treballar un eix transversal escollit pel claustre, durant dos dies del segon trimestre, en els que es deixa de banda l’horari i matèries normals per a fer activitats específiques del tema que es treballa. Hi ha activitats que es fan a nivell de cicle i n’hi ha que es tracten a nivell de cada centre.

 • FINS EL CURS 2000-2001 – APRENEM DELS AVIS
 • CURS 2001-2002  – GAUDÍ
 • CURS 2002-2003 – LA MÀGIA
 • CURS 2003-2004 – DALÍ
 • CURS 2004-2005 – EL MÓN DEL CONTE
 • CURS 2005-2006 – MOZART
 • CURS 2006-2007 – EXPERIMENTEM
 • CURS 2007-2008 – GASTRONOMIA
 • CURS 2008-2009 – ASTRONOMIA
 • CURS 2009-2010 – EL CÒMIC
 • CURS 2010-2011 – PREVENIR, AVISAR I SOCÒRRER
 • CURS 2011-2012 – TOTS IGUALS, TOS DIFERENTS
 • CURS 2012-2013 – JUGANT APRENEM A VIURE
 • CURS 2013-2014 – APRENEM DELS AVIS
 • CURS 2014-2015 – LA LLUM
 • CURS 2015-2016 – LES OLIMPÍADES
 • CURS 2016-2017 – ENLLIERCA’T
 • CURS 2017-2018 – UN JOC D’OUS
 • CURS 2018-2019 – EL CINEMA
 • CURS 2019-2020 – APRENEM  DELS AVIS

TALLERS

Durant tot el curs es programen diferents sessions de tallers iguals per a tots els cicles de les escoles de la ZER. Això permet que tots els alumnes visquin un taller realitzat per a una persona professional.

FESTA DE ZER

Serveix com a cloenda del curs i cada any s’organitza per escoles i grup de mestres itinerants de manera rotatòria. Per altra banda és una jornada festiva per a tots els alumnes i mestres de la ZER.

WEB

Aquesta web la gestiona  Pep Puigdemont (mestre d’educació musical de la ZER). Si observeu alguna errada feu-nos-ho saber  a b7007452@xtec.cat