AMPA
L’AMPA és una associació sense ànim de lucre que està constituïda per tots els pares, mares, tutors i/o representants legals dels/de les alumnes de l’escola que de manera voluntària contribueixen pagant una aportació econòmica anual i per família.

La quota anual és de 40 per família en cas de tenir un fill a l’escola, 50 en cas de tenir-ne dos i 55 en cas de tenir tres fills a l’escola. Caldrà abonar també 3’5€ d’assegurança civil per cada nen/a. El finançament de l’AMPA es basa bàsicament en les quotes dels associats i qualsevol benefici que es tingui es destina a ajudar a l’escola dels nostres fills/es.

La nostra tasca es basa en participar i col·laborar amb l’escola i també oferir activitats i serveis de qualitat. L’objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben les nenes i els nens. El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.

L’AMPA realitza les següents funcions:

Representa tots els pares de l’escola fent de pont entre famílies i Escola.
Gestiona el servei de menjador i, juntament amb l’escola, el funcionament d’aquest.
Promou activitats per a completar la formació de l’alumnat: tallers, activitats extraescolars….
Col·labora amb l’escola en diferents festes: carnestoltes, dijous llarder, festa fi de curs…
Fa aportacions econòmiques a l’escola.
Té un representant al Consell Escolar.
Organitza activitats familiars.
Col·labora amb l’Ajuntament i altres entitats del poble per dur a terme activitats conjuntes.
L’Assemblea és l’òrgan de govern de l’AMPA. Perquè pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; l’assemblea delega a la junta directiva les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

La junta directiva es renova cada 4 anys en assemblea i està formada pel president/a, secretari/a, tresorer/a i els vocals.

La Junta es reuneix cada mes i mig a Cal Ferrer. Aquestes reunions són obertes a tots els pares i mares de l’AMPA. Podeu venir a suggerir, proposar, queixar-vos, col·laborar o simplement a escoltar els temes que es parlen. Perquè recorda: l’AMPA som tots!

Contacte: ampamontcos@gmail.com