Eleccions al consell escolar 2016

Us fem saber que els propers 30 de novembre i 1 de desembre  hi ha convocades eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar de l’institut.

CALENDARI

8 novembre Convocatòria d’eleccions.
9 al 14 de novembre Exposició censos electorals de cada sector i termini per reclamacions

 

14 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

Fi del termini de presentació de reclamacions.

16 de novembre  

Constitució de les meses electorals.

 

18 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.
22 de novembre Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.
24 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d’alumnat.
30 de novembre Eleccions sectors:

–       pares i mares (08.00 a 9.30 i 14 a 15h)

–       alumnes

1 de desembre Eleccions sectors:

–       PAS

–       professorat

 FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius. Les funcions principals són:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

COMPOSICIÓ

La composició del Consell Escolar de l’institut de Caldes de Malavella és la següent:

 • Directora
 • Cap d’estudis
 • Secretària
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • 1 representant del personal d’administració i serveis
 • 6 representants dels professorat
 • 6 representants dels pares, mares i alumnes amb la següent proporció:
  • 2 representants dels pares i mares
  • 1 representant de l’AMPA (el designa l’AMPA)
  • 3 representants de l’alumnat

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

VACANTS

En aquesta convocatòria s’hauran de renovar:

 • 3 representants del professorat
 • 1 representant del personal d’administració i serveis
 • 2 representants de l’alumnat
 • 1 representant dels pares i mares

NORMATIVA

 • – Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. (DOGC núm. 7215, de 28.9.2016)
 • – Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6716, de 29.9.2014)
 • – Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)
 • – Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, 16.7.2009

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>