PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Les preinscripcions es fan seguint el calendari que marca cada any el Departament d’Educació, però si queden places lliures el centre admet preinscripcions durant el curs fins omplir totes les vacants.

Les preinscripcions i les matrícules es faran de forma telemàtica, només en casos excepcionals es podrà fer de forma presencial a l’ajuntament de Seròs demanant cita prèvia

CALENDARI DE PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2021-22

Les dates proposades poden variar en funció l’evolució de la pandèmia

 • Període de presentació de sol·licituds telemàtiques: del 10 al 21 de maig de 2021
 • Període de presentació de sol·licituds presencials: del 10 al 21 de maig de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
 • Sorteig del número de desempat: 10 de juny de 2021
 • Llista ordenada definitiva: 15 de juny
 • Període per formalitzar la matrícula: Del 16 al 22 de juny de 2021

Podeu trobar el formulari de preinscripció en aquests enllaços, haureu d’omplir-lo a l’ordenador i adjuntar la documentació mitjançant fotos o escanejada.

ENLLAÇOS D’INTERÈS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Cliqueu a sobre

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

 

Aquí teniu el formulari per descarregar

http://eduacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-prier-cicle?moda=1

Document de preinscripció 21-22

CODI DE LA LLAR : 25008731


NORMATIVA PER A LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 

Les famílies que no puguin per la preinscripció de forma telemàtica, ho podran fer de forma presencial telefonant al telèfon 973 780 009 i demanant cita prèvia.

Per poder fer la preinscripció heu de portar:

La documentació original per poder-la fotocopiar:

 • DNI de la persona sol·licitant
 • llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Targeta Sanitària Individual
 • Si us acolliu a qualsevol dels criteris complementaris qualsevol certificat que ho acrediti.
 • Si podeu heu de portar la sol·licitud impresa i emplenada de casa, en casa que no pugueu i ho hagueu de fer a les nostres instal·lacions heu de portar el vostre bolígraf de casa.

Abans de venir a fer la preinscripció recordeu que us heu de mirar la temperatura, en cas que tingueu febre, estigueu confinats o sigueu un grup de risc podeu delegar en una altra persona el tràmit. Si és així ho haureu de fer constar per escrit.

Recordeu que heu de portar mascareta i guants i que heu de respectar la distància de 2m en tot moment.

OFERTA DE PLACES PEL CURS 2021-2022

La llar d’infants municipal de Seròs tindrà  20 places vacants pel curs 2021-2022

Dos de les quals queden reservades per infants amb necessitats educatives especials. Aquetes reserves són vigents fins el dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos. (Article 2.3 de la resolució EDU/596/2021)

La llar segueix els criteris que marca Educació en la resolució EDU/596/2021, de 21 de febrer per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022

 

MATRÍCULA

Aquí teniu el formulari de la matrícula per descarregar.

El podeu emplenar a l’ordenador o fer-ho a mà. L’haureu de fer arribar a l’ajuntament

formulari_de_matrícula EMPLENABLE

 

PREU DE LA MATRÍCULA ESCOLAR

Tot infant matriculat al centre haurà d’abonar l’import de la matrícula abans de començar, tan els que s’incorporen de nou a l’escola com els que ja venien el curs anterior.

L’import de la matrícula és de 65€ i es cobrarà abans de l’inici del curs escolar