Creació de l’AFA

Des del mes de juliol l’AFA està treballant per poder organitzar el servei de menjador, així com les activitats extraescolars.