Benvinguts a “Crossing borders”

Des de l’institut ens complau fer-vos cinc cèntims del projecte GEP del qual formem part des del curs passat. Aquesta iniciativa està destinada a incrementar les hores d’exposició del nostre alumnat a la llengua Anglesa. D’aquesta manera pretenem augmentar el nivell competencial en anglès dels vostres fills i filles. Però, permeteu-nos que us fem una breu pinzellada del projecte.

Què és?

El GEP està promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar una millora de la competència lingüística i plurilingüe de l’alumant. A partir de l’estratègia europea per a l’educació 2020 es mira d’educar ciutadans que puguin moure’s còmodament pel territori europeu. És, per tant, important que la ciutadania es pugui comunicar en vàries llengües perquè això millorarà la movilitat i les oportunitats laborals del nostre jovent.

L’institut està actualment en el segon any de desplegament del projecte.

Quines estratègies s’han implementat a l’institut?

Com que el nostre alumnat s’haurà d’adequar a un futur incert i seguint les directius europees, treballarem amb la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres); això vol dir que algunes assignatures s’impartiran en llengua Anglesa. L’equip docent que imparteix aquestes assignatures treballarà per projectes i de manera col·laborativa amb la finalitat d’engrescar l’alumnat en les tasques proposades i fer que sigui el responsable del seu aprenentatge. Aquests projectes que integraran llengua i contingut seran de caràcter transversal.

També aprofitarem tota mena de recursos complementaris i, en aquesta línia, ens plau comunicar-vos que tot aquest any gaudirem de la companyia de l’Eirni Bakogianni, la nostra auxiliar de conversa.

Quina és la finalitat de tot plegat?

L’institut fa una clara aposta pel GEP perquè pensem que inevitablement el temps d’exposició incrementarà la familiaritat de l’alumnat amb la llengua i li proporcionarà moltes possibilitats d’emparar-la en contextos significatius. Només per aquest raonament pensem que el projecte serà profitós. No obstant això, des d’un punt de vista europeu el que es pretèn és que, a l’any 2020, el 50% de l’alumnat de 4t de l’ESO pugui acreditar un nivell B1 en llengua anglesa segons el marc comú europeu de referència per les llengües i un A2 en la segona llengua estrangera.

Conclusió

Estem molt engrescats amb aquest projecte i esperem que vosaltres compartiu el nostre entusiasme. Treballem per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament i d’educar ciutadans capaços d’enfrontar-se als reptes que se’ls presentin. Comptem amb la vostra complicitat per tal que el procés de formació dels vostres fills i filles sigui el més amè i efectiu possible.