Protocol d’organització d’inici de curs

 A tota la comunitat educativa de l’Institut Valèria Haliné.

Davant de les peticions d’informació respecte de l’inici de curs per part de moltes famílies, us volem comunicar el següent:
SEMPRE QUE LES AUTORITATS EDUCATIVES I SANITÀRIES NO FACIN ALTRES DISPOSICIONS

1- El curs començarà amb classes presencials per a tots els nivells el dia 14 de setembre.
2- L’horari lectiu serà per tant de 8.30 a 15.00 de dilluns a divendres.
2- Durant els primers dies lectius, els horaris seran establerts per a fer els acolliments oportuns a l’alumnat de 1r i per tant es publicaran més endavant les concrecions pertinents.
3- A causa de la situació excepcional que vivim no s’han pogut fer les portes obertes i per tant es convocaran a les famílies de 1r  durant els primers dies de setembre abans de l’inici de curs per donar un seguit d’informacions generals i específiques de l’institut.
4- Les famílies dels altres cursos tindran la reunió amb els/les tutores dels seus fills/es durant el mes d’octubre.
5- L’equip directiu ha redactat un pla d’organització per a l’obertura del curs 2020-21 on s’expliciten les hores d’accés al centre de l’alumnat, els esbarjos, les consideracions quant a l’ús de les mesures de protecció establertes així com un seguit d’instruccions respecte al funcionament i que es poden consultar a l‘enllaç Pla d’organització d’obertura 2020-21 .

6- A partir del dia 1 de setembre el centre estarà obert en horari de matí i la secretaria oberta per fer les gestions administratives pertinents.