Consell escolar

El Consell Escolar és un òrgan de govern de l’institut que es reuneix almenys un cop per trimestre per tractar i donar el vist i plau a assumptes de relevància per a l’Institut. Treballa tots els aspectes de la vida diària del Centre.

Aquest curs 2020-2021 el Consell Escolar està format per :

 • Representants de l’Equip Directiu:
  • Director: Juan Carlos Arias
  • Secretari: Josep Maria Piulachs
  • Cap d’estudis: Joan Viñals
 • Representant de l’Ajuntament
  • Sra. Lourdes Armengol Aymerich
 • Representants del Professorat
  • Sergio Betoret Palomo
  • Miquel Borillo Esteve
  • Jesús M. Moreno Zulueta
  • Marina Oriol Bassolas
 • Representant de l’AFA
  • José Luis Pérez Salgado
 • Representants de les famílies d’alumnes
  • Neus Cassorran
  • M. Piedad Clemente de Diego Magadalena
 • Representants de l’alumnat
  • Sofia Riverti
  • Berta Ros
 • Representant del PAS
  • Mercè Bellosta de Ara

Per al seu bon funcionament, hi ha constituïdes les diferents Comissions.

 • Comissió Permanent
  • Representant dels pares : Neus Cassorran
  • Representant del professorat : Jesús M. Moreno
  • Representant de la Direcció : Secretari i Director
 • Comissió Econòmica
  • Representant del pares : José Luis Pérez
  • Representant del professorat : Sergio Betoret
  • Representant de la Direcció : Secretari i Director
 • Comissió de Convivència
  • Representant dels pares : M. Piedad Clemente de Diego
  • Representant dels alumnes : Sofia Riverti
  • Representant del professorat : Miquel Borillo
  • Cap d’Estudis i Director