Organigrama

 

 • Equip directiu:
  • Director : Higini Mata
  • Cap d’Estudis : Doris Roig
  • Secretari : Josep Maria Piulachs
  • Coordinadora Pedagògica : Olga Rabinad
 • Coordinacions de cicle:
  • Coordinador 1r cicle d’ESO: Xavier Alicart
  • Coordinador 2n cicle d’ESO : Santi Sanz
 • Departaments
  • Científic-Tecnològic
  • Matemàtiques
  • Llengües
  • Llengües estrangeres
  • Expressió artística
  • Humanitats
  • Orientació educativa
 • tutories
 • Consell Escolar
 • PAS
 • AFA