COMPARTEIX WIFI

INFORMACIÓ D’EMPRESES TELEFÒNIQUES SOBRE LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER PER A LA GESTIÓ DEL WIFI

Entreu en la configuració del router i poseu-hi el wifi sense contrasenya perquè qualsevol hi pugui connectar-se.

No es pot fer de manera automàtica; cada client ho ha de fer manualment al seu router.

Aquests són els manuals dels dos models de router d’Adamo:

manual-zhone-2426.pdf

<https://adamo-telecom-iberia-sau.intercom-attachments-1.com/i/o/197034511/114f379805537fbffde6dcf5/manual-zhone-2426.pdf>

Manual_Inteno_DG200A-Ac.pdf

<https://adamo-telecom-iberia-sau.intercom-attachments-1.com/i/o/197034919/baa9e657a03f81ce422cd5fd/Manual_Inteno_DG200A-Ac.pdf>

https://atencionalcliente.movistar.es/?pid=PA-menu_ATC-enlace-vermas-movistar&_ga=2.100979272.837162660.1585692018-801629197.1585692018

Premeu l’opció Wifi/Contrasenya si voleu modificar la xarxa wifi de 2,4 Ghz, o premeu l’opció Wifi Plus / Contrasenya si voleu modificar la xarxa wifi de 5 Ghz (l’opció Wifi Plus / Contrasenya només apareixerà si el vostre router hi és compatible).

– Com es pot aconseguir i canviar la contrasenya wifi del router

– Com es pot entrar i configurar el router a través de 192.168.1.1 o de 192.168.0.1

Com es poden passar arxius del mòbil a l’ordinador sense cables:

https://blog.masmovil.es/pasar-archivos-movil-ordenador-sin-cables/

Com puc configurar el router?

https://www.masmovil.es/ayuda-clientes/como-configurar-router-adsl/

No tot se soluciona amb pàgines d’ajuda, parla amb nosaltres: MÁSMÓVIL @masmovil

https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/internet-y-fijo/wifi-y-router/

– Configuració de mòdems i routers

– Passos que s’han de seguir per restablir la configuració inicial del router

– Què és Super WiFi Vodafone

– Resoleu els problemes amb Internet

https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/internet-y-fijo/wifi-y-router/que-es-el-servicio-mi-wifi/

Opcions disponibles amb Mi WiFi:

– Canviar el nom de la xarxa wifi (SSID). Si heu canviat el camp SSID, l’heu d’actualitzar en la connexió wifi de l’ordinador.

– Activar o desactivar el wifi.

– Ocultar el punt d’accés. Permet ocultar el SSID de la xarxa wifi. El valor està desactivat per defecte, per la qual cosa no és recomanable activar-lo si només teniu connexió wifi.

– Consultar o canviar la contrasenya del router.

– Consultar o canviar el tipus de seguretat de la xarxa wifi.

– Elegir el canal pel qual emet la xarxa wifi en cas que detecteu problemes d’interferències amb altres xarxes. És recomanable tenir sempre activada l’opció AUTO, ja que selecciona de manera automàtica el canal de freqüència menys utilitzat, la qual cosa assegura la connexió òptima disponible a Internet. Sempre hi ha la possibilitat de canviar el mode AUTO per un canal fix, si ho voleu així, encara que no tingueu la certesa de quin canal és el més adequat a l’espai en què us trobeu o si aquest espai està sotmès a interferències.

– Elegir el nombre màxim de clients connectats a la xarxa wifi (entre 1 i 8).

https://parlem.com/contactans

Pots enviar-nos un correu a atencioalclient@parlem.com.