Treball de síntesi de 2n d’ESO

Els nois i noies de 2n d’ESO han elaborat per al treball de síntesi la seva pròpia Llibreta de les emocions.

Es tracta d’una llibreta en la qual cadascú anota les reflexions personals d’activitats d’autoconeixement i de creixement personal. Les poden trobar en un web que els hem elaborat amb unes 70 activitats tant individuals com per parelles o grupals, tant en català, com en castellà, anglès o alemany.

Cada llibreta és diferent ja que respon a la personalitat de cadascú, amb un estil individual i particular.

Amb la llibreta es vol treballar la vessant artística, l’autonomia, la cohesió de grup i les eines digitals.