Comunicat sobre la ubicació de diversos centres del districte el curs vinent

Degut a l’aturada de les obres en el marc de les mesures de confinament, l’edifici de l’escola La Maquinista no estarà a punt per aquest setembre.

Aquest fet implica un replantejament del trasllat dels centres a les noves ubicacions: En primer lloc l’escola La Maquinista continuarà a la ubicació actual. L’Institut La Sagrera-Sant Andreu continuarà als mòduls on ha iniciat la seva activitat, i el nou institut Vapor del Fil, que havia d’ocupar aquests mòduls, iniciarà la seva activitat en un espai dins el recinte de la Fabra i Coats.

Entenem que es tracta d’una situació de força major a la que s’està buscant la millor solució possible per tal que cadascun dels centres pugui desenvolupar l’activitat pedagògica el proper curs.

Els centres educatius que hi ha ubicats en el recinte de la Fabra i Coats treballem amb el Consorci d’Educació de Barcelona, el qual s’ha compromès a buscar solucions amb el Districte per ampliar i millorar els espais educatius dels nostres centres i garantir el desenvolupament dels nostres projectes amb el mínim impacte per al nostre alumnat.

Escola la Maquinista
Institut Sagrera Sant Andreu
Institut Martí Pous
Institut Vapor del Fil