Consell Escolar

Membres del consell escolar:

  • Adrián Velázquez: Representant de l’alumnat
  • Susana Navarro: Representant de les famílies
  • Rafael Luque: Representant de les famílies (AFA)
  • Susana Descals: Representant del Districte
  • Xavier Bou: Director
  • Elena Ferro: Cap d’estudis
  • Lola Esquina: Secretària (sense vot)
  • La representació del professorat ha quedat vacant fins les properes eleccions.
  • Actualment no hi ha representació PAS.

Què és el Consell Escolar?