Material

Els alumnes de tots els cursos han de portar:
❏ Una carpeta classificadora amb separadors.
❏ Un estoig amb material bàsic: bolígraf blau o negre, llapis, goma, alguns llapissos i/o retoladors de colors, tisores, cola de barra…
❏ Fulls A4 blancs
❏ Fulls A4 quadriculats
❏ Fundes de plàstic
❏ Regle, mida 25 cm.
❏ Escaire i cartabó. De mida aproximada DINA4 (per portar-los dins la carpeta o similar i que no es trenquin). Més petits no són útils. És molt important que no estiguin biselats ni tinguin esglaó a les vores. No és necessari que estiguin graduats numèricament.

Es recomanable, tot i que no obligatori, que els alumnes tinguin a casa una carpeta arxivadora d’anelles per anar guardant dins de fundes de plàstic tots aquells dossiers i treballs que ja s’hagin presentat i retornat, per tal d’evitar que la carpeta classificadora que porten cada dia a l’institut estigui plena de fulls que ja no necessiten diàriament.

Material específic de Música (1r i 2n)
❏ flauta dolça alemanya, no barroca .
❏ llibreta, mida Din-A4 o Din-A5 on hi hagi fulls quadriculats i fulls amb pentagrames.

Material específic d’Educació Visual i Plàstica (1r i 3r)
❏ carpeta A3
❏ làmines per a dibuix A4
❏ llapis 2B o 4B per dibuix
❏ llapis de colors
❏ retolador negre punta mitjana
❏ opcional per treballar a casa: caixa petita o d’aquarel·les o de pastel a l’oli.

Material específic d’educació física
Els nois i noies hauran de portar la samarreta de l’institut els dies que facin educació física.
Els alumnes de primer en rebran una al començament de curs i, per tant, cal que empleneu el formulari per demanar la talla que us cal.
Si els alumnes de primer o dels altres cursos necessiten una samarreta més poden demanar-la a recepció quan hagi començat el curs.

Calculadora
És recomanable que els alumnes tinguin una calculadora científica, que començarem a utilitzar des de primer. Qualsevol calculadora científica és vàlida, però si n’heu de comprar una de nova us recomanem una Classwiz (la més econòmica és suficient).

Agenda
L’agenda la subministrarà l’institut i cal que els alumnes la portin sempre i en facin ús.

Ordinador
L’ordinador recomanat aquest curs per primer és un Chromebook.
Els alumnes de segon i tercer poden seguir fent servir els ordinadors que van adquirir a primer. És important que reviseu si funcionen bé i utilitzeu la garantia si hi ha cap problema.
Els alumnes que necessitin fer ús del servei de lloguer d’ordinador ho han de demanar. El servei de lloguer és per ús exclusiu a l’institut, els ordinadors de lloguer no es poder endur a casa.