Informació sobre el Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. Per a una completa informació, consulteu la

guia informativa

en format pdf o visiteu la web

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

del Departament d’Ensenyament.

Vies d’accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
  • tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Preinscripció i matrícula

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció en el termini fixat. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament ‘Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Modalitats

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

  • arts
  • ciències i tecnologia
  • humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada. Podeu veure la distribució horaria per al batxillerat 2017-19 aquí.

A l’Institut Martí Dot es poden cursar dues modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

Treball de recerca

Es tracta d’una activitat d’investigació obligatòria i constitueix uns desena part de la nota mitjana de batxillerat. Trobareu les orientacions del Departament d’Ensenyament sobre el treball de recerca en aquest document

Visita a la British University Fair

Dijous dia 19 d’octubre un grup d’alumnes de batxillerat vam visitar la British University Fair (British Council). Vam poder parlar anglès amb els representants dels diferents stands, veure les opcions de cursar estudis universitaris a Gran Bretanya i escoltar algunes xerrades que van ser molt… Llegeix més»

Viatge a Cork, Irlanda

 
Un grup d’alumnes de 4t ha visitat Cork, Irlanda, per millorar el seu anglès i aprofundir en la interessant cultura irlandesa!!! Alguns dels llocs més emblemàtics que hem visitat han estat Blarney Castle, Killarney, Cobh, Blackrock Observatory, Muckross Traditional Farms, University College Cork, Youghal i… Llegeix més»