Feines d’estiu

Als comentaris de les notes de l’avaluació final s’explica què s’ha de fer per recuperar una matèria suspesa.
Alguns professors, a més de la prova del mes de setembre, proposen una feina d’estiu. Aquestes  activitats les podeu descarregar als següents enllaços: