Preinscripció 1r ESO 2020-2021

El proper 13 de maig s’inicia la preinscripció de 1r d’ESO.

A continuació us detallem els passos per realitzar-la:

  1. Preparar la documentació necessària que indiquem en la següent imatge:

2. Clicar al següent enllaç per fer la preinscripció telemàtica: (Del 13 al 22 de maig)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

3. Si excepcionalment no podem fer la preinscripció telemàtica, podem demanar cita prèvia  per fer la preinscripció presencial de dues maneres:

Correu electrònic:  inslaialarquera@xtec.cat

Telèfon:       633 759 742    (De 9:00 a 13:30 hores)

La preinscripció presencial es farà del 19 al 22 de maig de 9:00 a 13:15 h (imprescindible haver demanat cita prèvia)

NORMATIVA A COMPLIR PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
  • Cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar lasol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
  • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

4. Omplir el següent formulari de preinscripció per portar al centre el dia i hora reservats, acompanyat de la documentació detallada en l’apartat 1.

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

5. Calendari de tot el procés:

Fases de la preinscripció Aplicació Dates
​Publicació de l’oferta inicial GEDAC 8 de maig
Presentació de ​sol·licituds amb suport informàtic GEDAC Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia​ GEDAC Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins al 25 de maig
Gestió de sol·licituds (per sortir a les llistes amb el barem provisional) GEDAC Del 13 al 28 de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional GEDAC 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional GEDAC Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) GEDAC 8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions GEDAC 9 de juny
Sorteig GEDAC 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives GEDAC 11 de juny
Últim dia per revisar la reserva de places a l’aplicació (per part de la inspecció a petició del centre) GEDAC 22 de juny
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) GE​DAC (Mòdul en línia) Del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final GEDAC 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera GEDAC 7 de juliol
Matrícula RALC/Esfer@ Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula RALC Del 20 al 27 de juliol
Llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió GEDAC 30 de setembre
Gestió de la llista d’espera GEDAC Des de la finalització fins al 8 de setembre

6. Centres adscrits