Projecte de Llengües estrangeres

Des de l’Institut Laia l’Arquera ens hem plantejat la importància de les llengües estrangeres tant a les fases posteriors dels estudis postobligatoris, amb la necessitat d’acreditació de nivells del MECR en les carreres universitàries, tant com a eina d’estudi en el domini de les competències, com en l’àmbit professional on s’ha demostrat el seu criticisme a l’hora de fer la presentació de currícula a les entrevistes de feina o a la selecció de personal.

D’aquesta manera, liderats per la direcció del centre, encetem el grup de treball que té com a objectiu la implicació de la resta de docents en el tractament de les llengües al màxim nombre de matèries possibles en el ben entès que la situació actual de formació del professorat o autonomia dels centres no permet que pugui abastar la totalitat de les matèries, i per tant, lligat a la bona disposició dels companys i les nostres possibilitats presents, iniciem aquest projecte amb una durada prevista de quatre anys.

El nostre Centre pertany al GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), nomenament que va ser atorgat amb posterioritat a la nostra decisió d’iniciar aquest projecte que esperem que serveixi per incentivar i millorar els resultats de competències en llengua estrangera, l’interès per aquestes de cara als alumnes i les seves habilitats de cara al futur tant acadèmica, com professional o personalment.

Enllaç al bloc del Projecte de Llengües