Estades lingüístiques

Aquest any, pels alumnes de 2n d’ESO les colònies seran una mica diferents. Realitzaran una   Estada d’immersió  lingüística en llengua anglesa. Aquesta actuació forma part del “Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en educación” del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020”.

Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa són una acció d’extensió educativa que contribueix a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals, atès que permet posar en pràctica valors i actituds essencials per a la convivència com el respecte als companys, a la diversitat i el sentit de la responsabilitat. Les activitats dissenyades contribueixen a l’adquisició de competències bàsiques i d’habilitats de caire social, emocional i relacional.

La proposta es durà a terme a l’Alberg Pere Figuera de Planoles pertanyent a la xarxa pública XANASCAT del 15 al 17 d’abril de 2020 i oferirà als participants un programa d’activitats didàctiques i lúdiques vehiculades en llengua anglesa i dissenyades per respondre als interessos i inquietuds pròpies de les edats de l’alumnat i motivar així el seu aprenentatge. Amb aquesta proposta es vol incrementar les oportunitats d’aprenentatge d’una llengua estrangera de l’alumnat que, per diferents motius, té dificultat per participar en activitats extraescolars que contribueixen a reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera amb poca o nul·la presència en el context social de l’alumnat.