Erasmus+

Erasmus + és el nom que rep el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2021. Aquests àmbits són claus per fomentar els valors comuns europeus, impulsar la integració social, millorar la comprensió intercultural, així com evitar la radicalització violenta: Europa necessita unes societats més cohesionades i inclusives que permetin a la ciutadania desenvolupar un paper actiu en la vida democràtica.

Un altre repte està relacionat amb el desenvolupament del capital social entre els joves, l’autonomia d’aquests i la seva capacitat de participar activament en la societat. Combatre els alts nivells d’atur, en particular els d’atur juvenil, és una de les tasques més urgents dels governs europeus.

El programa Erasmus + està dissenyat per donar suport als esforços dels països participants per utilitzar de forma eficient el potencial del talent humà i social europeu atenent al principi de l’aprenentatge permanent, vinculant el suport a l’aprenentatge formal, no formal i informal en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut.

Erasmus + dóna suport també a les activitats orientades al desenvolupament de la dimensió europea en l’esport, fomentant la cooperació entre els organismes responsables d’aquest àmbit. La cooperació tindrà efectes positius, en particular en el desenvolupament del potencial del capital humà europeu, ja que ajudarà a reduir els costos socials i econòmics de la inactivitat física.

Aquesta inversió en coneixements, habilitats i competències beneficiarà les persones, les institucions, les organitzacions i el conjunt de la societat, doncs contribuirà al creixement i a garantir la igualtat, la prosperitat i la inclusió social a Europa.

El proyecto está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut Laia l’Arquera y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.