Fem Visual i Plàstica en Anglès

Al llarg del curs l’alumnat de primer d’ESO cursa la matèria de Visual i
plàstica en anglès amb la professora Elena Fdez-Miranda.
Aquest tipus de pràctica prepara mentalment l’alumnat per assolir reptes cada cop més
difícils i els ajuda a guanyar agilitat i confiança. Podeu veure un vídeo de l’exposició del tema
del dibuix geomètric realitzada per alumnes que actualment estan fent 2n d’ESO.