CFGM Cuina i Gastronomia

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Mòdul

Nom del mòdul

Hores

1

Ofertes gastronòmiques 66

2

Preelaboració i conservació d’aliments 231

3

Tècniques culinàries 231

4

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria 165

5

Productes culinaris 231

6

Postres en restauració 99

7

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments 66

8

Formació i orientació laboral 66

9

Empresa i iniciativa emprenedora 66

10

Anglès tècnic 66

11

Síntesi 297

FCT

Formació en centres de treball  383

TOTAL 2000 h.

MÉS INFORMACIÓ CFGM CUINA I GASTRONOMIA

DECRET 52/2013 CURRÍCULUM GRAU MITJÀ CUINA I GASTRONOMIA

 • Competències que cal assolir:
  • Executar totes les operacions de manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe d’aliments; confeccionar ofertes gastronòmiques i ajudar en les activitats de servei, per tal d’aconseguir la qualitat i els objectius econòmics establerts, aplicant en tot moment les normes i les pràctiques de seguretat i higiene.

  • Realitzar les operacions de servei d’aliments i begudes acollint i atenent el client. Preparar tot tipus de begudes i menjars ràpids, aconseguint la qualitat i els objectius econòmics establerts, aplicant en tot moment les normes i les pràctiques de seguretat i higiene.

 • On podràs treballar?
  • Pastisseries i fleques
  • Restaurants i bars.
  • Hotels Restauració col·lectiva.
  • Restauració tradicional.
  • Carnisseries i xarcuteries.
  • Peixateries i marisqueries.
  • Botigues de menjar preparat.
  • Indústries agroalimentàries.

 

TRETS BÀSICS DELS CICLES DE GRAU MITJÀ

 • Condicions d’accés:
  • Tenir el títol de graduat/da en ESO.
  • Tenir el títol de Tècnic/a Auxiliar d’FP1 o equivalent.
  • Haver superat els dos cursos de BUP o equivalent.
  • Prova d’accés a cicles superada,o equivalent.
 • Durada dels Cicles:
  • 2000 hores (dos cursos acadèmics)

 

INFORMACIONS DIVERSES

  • Les classes es faran a l’Institut Dertosa, normalment al matí si no hi ha servei, i en horari partit quan hi hagi servei. Pot haver algun dia que només hi hagi classe al matí o a la tarda, s’anirà informant convenientment a l’alumnat.
  • L’horari de classes pot variar per necessitat específiques del centre o dels espais d’aules pràctiques. En tot cas, els canvis es notificaran a l’alumnat amb la màxima diligència possible.

  • La formació en centres de treball (pràctiques a l’empresa) es podrà realitzar segons l’expedient de l’alumne/a i a criteri de l’equip docent, entre primer i segon curs, normalment el tercer trimestre.

  • L’alumnat que té servei de cara al públic, aquell dia farà ús del menjador del centre.
  • Abans de l’inici de les classes cada alumne/a haurà de disposar del seu material específic que constarà de:
   • Maletí amb eines de cuina i pastisseria
   • Uniforme de l’Escola
   • Llibres de text, dossiers o altres materials d’aquelles assignatures que ho demanin
  • Per tal de poder guardar el material, uniforme i efectes personals, l’alumnat haurà de disposar, en lloguer, d’una taquilla. No es permetrà portar la roba ni les motxilles a les aules pràctiques ni a la porta de les aules. Tampoc es podrà sortir del centre amb uniforme ni sabates de pràctica, excepte en els moments de tirar les deixalles, feina que forma part de la classe, per això estarà també prohibit fumar

  • Durant el curs es realitzaran una sèrie de sortides i activitats fora del centre que formen part del currículum, per tant, serà obligatòria l’assistència. En el cas que algun alumne/a no hi pugui assistir haurà de comunicar-li al tutor/a i portar la deguda justificació amb l’antelació necessària igual com a les classes ordinàries.

 

POSSIBILITAT DE CURSAR MÉS D’UN CICLE FORMATIU

Aquests tres cicles formatius són complementaris en adquisició de coneixements i competències. Cal observar que els mòduls que tenen la mateixa nomenclatura i el mateix nombre d’hores es poden convalidar. Per això veiem que els mòduls:

 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • FOL
 • Anglès
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Són comuns als tres cicles, només caldria cursar-los una vegada en el cas de complementar la formació amb més d’un cicle formatiu. Hi ha altres mòduls convalidables entre CFGM Cuina i gastronomia i CFGM Serveis en restauració com són:

 • Ofertes gastronòmiques

I entre CFGM Cuina i Gastronomia i CFGM Forneria, pastisseria i confiteria com són:

 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • Postres en restauració

Per tant recomanem aprofitar aquestes sinèrgies per millorar el perfil de l’alumne/a cursant un mínim de tres anys durant els quals es pugui combinar dos títols o fins i tot els tres, depenent dels interessos i habilitats de la persona en concret. La majoria d’empreses i establiments demanen treballadors/es polivalents que puguin solucionar gran part de les necessitats requerides en els establiments d’hoteleria. El/la tutor/a farà les recomanacions pertinents al seu alumnat .