CFGS de Direcció de Serveis en Restauració

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL.

CFGS Direcció de Serveis en Restauració

MÒDULS PROFESSIONALS Direcció de Serveis en restauració

 • MP1 Control de proveïment de matèries primeres
 • MP2 Processos de serveis en bar cafeteria
 • MP3 Processos de serveis en restaurant
 • MP4 Sommelieria
 • MP5 Planificació i direcció de serveis i esdeveniments en la restauració
 • MP6 Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
 • MP7 Gastronomia i nutrició
 • MP8 Gestió administrativa i comercial en restauració
 • MP9 Recursos humans i direcció d’equips en restauració
 • MP10 Anglès
 • MP11 Segona llengua estrangera: Francès
 • MP12 Formació i orientació laboral
 • MP13 EIE
 • MP14 Projecte de direcció de serveis en restauració
 • MP 15 FCT

DE QUÈ TREBALLARÀS?

 • Responsable d’aliments i begudes en un establiment d’hoteleria
 • Supervisor/a de restauració moderna
 • Maître/ Cap de sala/Cap de banquets
 • Encarregat/ada de bar i cafeteria
 • Cap d’operacions de càtering
 • Sommelier
 • Encarregat/ada d’economat i celler

Accés  a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/