PRÀCTIQUES AL TALLER SANITARI

L’alumnat de CAI i TAPSD ha començat les pràctiques obligatòries al taller sanitari. L’equip docent del Departament de Sanitat de l’Institut Andreu Nin creu imprescindible la realització de les pràctiques a l’institut, ja que aquestes són bàsiques per a la formació de l’alumnat dels Cicle Formatius i són del tot imprescindibles per la seva futura activitat laboral dins de l’àmbit sociosanitari. 

La formació pràctica és el nexe a través del qual els alumnes realitzen un aprenentatge significatiu i els permet tenir una visió més real del món laboral, apropant-se als protocols i tècniques que hauran de conèixer en la seva propera immersió en la FCT i pas al món laboral en hospitals, geriàtrics, clíniques o centres mèdics que afronten un complicat repte en aquest període d’alerta sanitària.

Tot i la situació en la qual ens trobem actualment, aquestes pràctiques es duran a terme seguint els protocols de seguretat i higiene envers la COVID-19. Alumnes i professors disposen del seu propi EPI (equip protecció individual) basat en: uniforme, pantalla facial, mascareta FFP2 i guants.

Que la COVID-19 no ens aturi, continuem avançant!!