DEP. ADMINISTRACIÓ: VISITA PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Dimecres, 6 de febrer, a la tarda, alumnes del CFGM de gestió administrativa, àmbit jurídic, van assistir al Ple del Parlament de Catalunya, invitades per la Diputada Sra. Noemí LLauradó, en els punts en els quals es debatia l’ordenació de la documentació jurídica.