VISITA ALS JUTJATS DEL VENDRELL

    

Els alumnes de 1er de Gestió Administrativa en l’àmbit jurídic van realitzar una visita als Jutjats del Vendrell els dies 15 i 16 de desembre. En aquesta visita van poder assistir a vistes de judicis i van veure l’arxiu viu on hi ha més de 14.000 expedients, el més antic de 1985.