ALUMNES AMB CRÈDITS PENDENTS D’AAFE

S’informa a tot aquell alumnat que tingui crèdits pendents del CFGS d’Animació d’Activitats Físic Esportives (titulació LOGSE), que s’ha d’inscriure al procés de compleció. Cal que us poseu en contacte amb els tutors o la secretaria del centre abans del 15 de novembre per concretar el calendari i les proves d’avaluació.

La propera convocatòria per inscriure’s a les proves serà de l’1 al 15 de març.