BATXILLERAT

El centre té assignades dues línies a 1r de BAT i dues línies a 2n de BAT.

El centre imparteix estudis de dues modalitats de batxillerat: modalitat de Ciències i Tecnologia i modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

El batxillerat humanístic genera dos itineraris diferents: l’empresarial i el de lletres.

La distribució curricular més detallada s’especifica en el desenvolupament curricular de batxillerat

Organització del currículum a Batxillerat:

Les hores setmanals assignades a les àrees de Batxillerat són 31 a 1r i 31 a 2n. En aquestes hores estan incloses una hora setmanal de mitjana de Treball de Recerca i una hora de tutoria.

14 d’aquestes hores a 1r i 16 a 2n constitueixen la part comuna, 9 hores a 1r i 9 a 2n constitueixen la part diversificada de modalitat, i 10 hores més entre 1r i 2n conformen la part diversificada optativa.

Els 2 hores setmanals de la matèria comuna de Religió (oferta obligatòria pel centre i optativa pels alumnes) s’ofereixen a 2n, i l’alumne que opta per la Religió té dos crèdits menys de matèries optatives.

L’oferta de la part diversificada varia cada curs escolar, segons la ràtio marcada a les instruccions d’inici de curs, per sota una ràtio concreta no es pot oferir la matèria. El Consell Escolar haurà d’aprovar aquesta assignació.

En començar el Batxillerat, l’alumne tria una modalitat i les matèries de modalitat i optatives que cursarà en el Cicle.

Entre les matèries optatives s’ofereix una estada a l’empresa d’una durada de 70 hores.

Les convalidacions de matèries, canvis de modalitat de Batxillerat o els canvis de matèries optatives estan regulats a les instruccions de començament de curs.

El Treball de Recerca té caràcter individual. Les fases de realització del treball de recerca figuren en el desenvolupament curricular de Batxillerat.