CICLES FORMATIUS

En el centre es cursen cicles formatius de les famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives (AAFE)
 • Administració i gestió (AG)
 • Comerç i màrqueting (CM)
 • Electricitat i electrònica (EE)
 • Fabricació mecànica (FM)
 • Sanitat (SAN)
 • Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)
 • Transport i manteniment de vehicles (TMV)

 

 • De Grau Mitjà (CFPM) es cursen els cicles de:
  1. Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10) SSC
  2. Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601)  SAN
  3. Activitats comercials (CFPM CM10) CM
  4. Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) EE
  5. Gestió administrativa (CFPM AG10) AG
  6. Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic) (CFPM AG11) AG
  7. Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10) TMV
  8. Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101) AAFE
 • De Grau Superior (CFPS) es cursen els cicles de:
  1. Administració i finances (CFPS AGB0)  AG
  2. Educació infantil (CFPS SCB0) SSC
  3. Integració social (CFPS SCC0) SSC
  4. Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0) CM
  5. Automoció (CFPS TMA0) TMV
  6. Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0 ) AAFE
  7. Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0) EE
  8. Disseny en fabricació mecànica: Desenvolupament virtual de l’automòbil (CFPS FMC0) FM