ESPAI DEL PROFESSORAT

Accedint al mes de setembre podreu visualitzar la planificació de les primeres setmanes del curs 20-21.(EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)

Aquest apartat va dirigit a tot el professorat del centre. Aquí podreu trobar totes les eines necessàries per a la vostra tasca docent.

left_ribbon          Resultat d'imatges de la z         .    

  Resultat d'imatges de classroom google  baixa