LLIBRES DE TEXT 2018-19

GESTIO ADMINISTRATIVA
MP Nom llibre Editorial ISBN
@@@ 1r Curs @@@
01. Comunicació empresarial i atenció al client  Comunicació empresarial i atenció al client  MacMillan  9788416092505
02. Operacions administratives de compravenda Operacions administratives de compravenda MacMillan 978-84-16092-51-2
03. Operacions administratives de Recursos Humans Operacions administratives de recursos humans MacMillan 978-84-15656593
04. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Mc Graw Hill 978-84-481-9651-1
05. Tècnica comptable Tècnica comptable MacMillan 978-84-16092-49-9
07. Tractament informàtic de la informació Aplicacions informàtiques MacMillan 9 788416 092529
@@@ 2n Curs @@@
06. Tractament de la documentació comptable Tractament de la documentació comptable MacMillan 9 788416 653065
07. Tractament informàtic de la informació S’ utilitza el mateix llibre que a 1r curs
08. Operacions administratives de suport
09. Anglès  In Company 3.0 Elementary. Student’s Book  MacMillan  9780230455009
10. Empresa i administració Empresa i Administració MacMillan 9788416092-53-6
11. Empresa a l’aula
12. FOL
GESTIO ADMINISTRATIVA àmbit jurídic 
MP Nom llibre Editorial ISBN
@@@ 1r Curs @@@
01. Comunicació empresarial i atenció al client Comunicació empresarial i atenció al client  MacMillan  9788416092505
02. Operacions administratives de compravenda Operacions administratives de compravenda MacMillan 978-84-16092-51-2
03. Operacions administratives de Recursos Humans Operacions administratives de recursos humans MacMillan 978-84-15656593
05. Tècnica comptable Tècnica comptable MacMillan 978-84-16092-49-9
07. Tractament informàtic de la informació Aplicacions informàtiques MacMillan 9 788416 092529
09. Anglès  In Company 3.0 Elementary. Student’s Book  MacMillan  9780230455009
14. Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial
15. Tramitació processal i auxili judicial
@@@ 2n Curs @@@
01. Comunicació empresarial i atenció al client
04. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Mc Graw Hill 978-84-481-9651-1
06. Tractament de la documentació comptable Tractament de la documentació comptable MacMillan 978-84-16653-20-1
07. Tractament informàtic de la informació S’ utilitza el mateix llibre que a 1r curs
08. Operacions administratives de suport
10. Empresa i administració
11. Empresa a l’aula
12. FOL  Formació i orientació laboral  MacMillan 978-84-16092-42-0
ADMINISTRACIÓ I FINANCES
MP Nom llibre Editorial ISBN
@@@ 1r Curs @@@
01. Comunicació i atenció al client Comunicació i atenció al client MacMillan 978-84-1665-390-4
02. Tractament de la documentació Jurídica i empresarial Gestió de la documentació Jurídica i empresarial McGraw-Hill 978-84-4819-257-0
03. Procés integral de l’activitat comercial Proceso integral de la actividad comercial Paraninfo 978-84-28334631
04. RRHH i Responsabilitat social corporativa Recursos humans i responsabilitat social corporativa MacMillan 978-84-1665-3089
05. Ofimàtica i procés de la informació
10. Gestió logística i comercial Gestió logística i comercial MacMillan 978-84-16653911
@@@ 2n Curs @@@
06. Anglès In Company 3.0 Pre-intermediate. Student’s Book  MacMillan 978-02-3045-511-5
07. Gestió de recursos humans Gestió de recursos humans MacMillan 978-84-15656-74-6
08. Gestió Financera Gestió financera MacMillan 978-84-1665-3270
09. Comptabilitat i fiscalitat Comptabilitat i fiscalitat MacMillan 978-84-15656-76-0
11. Simulació empresarial
13. Projecte d’administració i finances