Per l’escola inclusiva, Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)

A l’institut convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferència ens fa enriquir a tothom: alumnat, famílies, equip educatiu, comunitat educativa en general.

Creiem que és important que totes les famílies que en formen part se sentin part del centre i quina millor manera que cuidar la utilització de la paraula o de conceptes que tenim molt arrelats i que, a vegades, necessiten d’una petita reflexió per poder fer un canvi de mentalitat i de visió.

Per continuar en la nostra línia de foment de l’escola inclusiva, també en l’ús del llenguatge, apostem pel canvi de denominació, Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).