Repartiment de les zones de pati

Aquest curs hi haurà una única franja horària d’esbarjo, d’11:15 a 11:45h, i s’han establert diferents zones o àrees del pati, per a ús de l’alumnat.

Durant tot el curs, la distribució de les dues taules de ping-pong serà la següent:

  • Dilluns i dimecres: una taula per 1r ESO i l’altra per 2n ESO
  • Dimarts i dijous: una taula per 3r ESO i l’altra per 4rt d’ESO
  • Divendres: una taula per 1r de batxillerat i l’altra per 2n de batxillerat. En cas que aquests no les fessin servir, la resta d’alumnat podrà fer-ho.

Torneig de tennis de taula

Enguany, l’alumnat podrà organitzar un torneig de tennis de taula. L’Eva Planas (evaplanas@institutsagulla.cat), tècnica d’integració social (TIS) del centre, s’encarregarà de la coordinació i també de la difusió, sempre que hi hagi mínim de participants.

Pel que fa a les dues pistes, durant el primer trimestre se’n farà la següent distribució:

 • La pista de baix: 3r i 4t d’ESO
 • La pista de dalt: 1r i 2n d’ESO

Els dilluns i dimarts es jugarà a futbol i, dimecres i divendres, a bàsquet.

Material

Durant l’hora d’esbarjo, l’Eva Planas repartirà el material esportiu davant de la cafeteria. Caldrà que els nois i noies li retornin uns minuts abans que soni el timbre de fi de l’esbarjo.

Torneig de futbol i bàsquet

L’alumnat que vulgui apuntar-se (recordeu que s’ha de fer per equips) ho ha de gestionar a través del Classroom amb el codi: HK4B23X

Requisits i normativa 

 1. És obligatori l’ús de la mascareta en els jocs de contacte entre diferents grups bombolla.
 2. No es tolerarà cap falta de respecte cap a els companys/es
 3. S’haurà de ser puntual a la següent classe
 4. Cal portar esmorzar
 5. Cada component de l’equip haurà de dur una bosseta d’higiene personal amb tovalloleta, desodorant i samarreta de recanvi
 6. Els equips seran del mateix nivell i mixtes i estaran formats de com a mínim cinc persones.

Cartell distribució zones pati + informació torneig