Comunicació amb les famílies: nova aplicació

Per a millorar la comunicació entre el centre i les famílies, des d’aquest curs utilitzarem un nou canal que substituirà el DUMA.

La nova aplicació és l’Edvoice.

El dia de les presentacions del curs, el 13 de setembre, s’informarà a l’alumnat d’aquesta nova aplicació.

Se’ls proporcionarà un codi per a cada família, el qual hauran d’introduir a l’Aplicació Edvoice.

Una vegada descarregada, hauran d’introduir el correu i una clau d’accés, marcar ‘família’ i afegir el codi que us haurà facilitat l’institut.