PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Per a la consulta necessitareu el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor/a que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l’alumne/a (si és major d’edat) i el codi de la vostra sol·licitud de preinscripció: PRE20-2100160750.

També podeu consultar la llista anonimitzada de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional en la pàgina web del centre que heu demanat en primera opció.

Informació del calendari, criteris i documentació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/