Nous llibres de ciències per la biblioteca

Fa uns dies des dels departaments de ciènciies vam comprar molts llibres científics de la Col.lecció de 100 en 100 de l’editorial Cossetània per al fons de la biblioteca. Aquests llibres presenten cóntinguts en 100 capítols curts de lectura amena i interessant. L’acollida que estan tenint per part dels alumnes és molt bona i creiem que els ajudaran en el seu aprenentatge.