PLEC (Pla Lector de Centre)

El Pla de lectura de centre (PLEC) és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament la línia d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l’alumnat. Els eixos del Pla de lectura de centre són saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.