PLEC

El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– del centre per tal d’assegurar la competència lectora de l’alumnat.
ENLLAÇ PLEC