L’Institut Escola

L’Institut Escola Daniel Mangrané som un centre que treballa en xarxa amb l’entorn més proper però dotant-lo d’un enfocament global. Fomentem la sostenibilitat, la coeducació i la cultura de la pau i la no violència com a eixos fonamentals del dia a dia del centre.

Tenim per objectiu principal el desenvolupament integral del nostre alumnat, educant en el respecte, la cultura de l’esforç, la responsabilitat, la cooperació i la solidaritat, i fomentant l’autonomia personal, fent el nostre alumnat respectuós amb la diversitat. Acompanyem el nostre alumnat en la construcció del seu projecte de vida, aportant orientació a nivell personal, acadèmic i professional.
Procurem que aprenguin des de la perspectiva de l’aprenentatge significatiu, l’ús de les TAC, el plurilingüisme i l’experimentació, per tal de formar persones competents per a la vida.

Som una escola que aprèn d’ella mateixa, que reflexiona i s’avalua, que innova per millorar i que busca en tot moment la col·laboració amb la comunitat educativa.