Ajuts al lloguer – informació

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones amb ingressos afectats per la crisis del COVID 19
peticions del 19 de maig al 30 de setembre

-máxim 750 euros

  • el pis a de tenir un cost de com a màxim 900 euros mensuals

-Màxim 6 mesos
-Per a qui tingui un contracte de lloguer de vivenda habitual
-espanyoles o amb permís de residència

Amb una d’aquestes condicions: 
-haver entrat a l’atur a cauda d’aquesta crisi
-estigui en situació ERTO (expedient regulació temporal ocupació)
-Hagi reduït la jornada laboral
Altres situacions que suposin una pèrdua d’ingressos.

El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals.

o bé inferiors a 2.151 si hi ha un membre de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

NO es pot demanar si…

ets familiar de l’arrendador o disposes de molt capital a comptes bancàries pròpies

Telèfon informació: 900 922 841

LINK A PETICIÓ ONLINE:
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

Link a informació completa: 
http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf

‼️Important: com més aviat es demani, millor, ja que va per ordre de solicitud

 

Ayuda al pago de alquiler, en vivienda habitual, para personas con ingresos afectadors por la crisi del COVID 19‼️

-máximo 750 euros
-Máximo 6 meses
-Para los que tengan contrato de alquiler para vivienda habitual y sean españoles o con permiso de residencia

El alquiler de la vivienda no debe superar un precio de 900 euros mensuales

Con la condición:

-Estar en paro a causa de esta crisi
-Estar en ERTO (expedienet regulación temporal ocupación)
-Haberse reducido la jornada laboral
-Otras situaciones que comporten pérdida de ingresos

El conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda no pueden ser superiores a 1.613,52 euros mensuales o inferiores a 2.151 si un miembro de la unidad familiar tiene discapacidad superior al 33%

La persona solicitante debe acreditar el pago de la renta de alquiler de los meses de enero, febrero y marzo de 2020

La renta de alquiler, más los gastos y suministros básicos de la vivienda (luz, gas, gasóleo para la calefacción, agua, telefonía y cuota de la comunidad) deben ser superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

NO se puede pedir si eres familiar del arrendador

Teléfono información: 900 922 841

LINK A FORMULARIO DE PETICIÓN ONLINE

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

Link a la información completa:

http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf

‼️Importante: como antes se pida mejor, puesto se otorga por orden de solicitud‼️

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>