POEFA

L’ ieTN participa del programa POEFA.

Els projectes innovadors amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat tenen per objectiu ajudar els alumnes a desenvolupar les competències bàsiques mitjançant la personalització de l’aprenentatge i la gestió del propi talent, des de la flexibilització metodològica, la selecció de continguts i el suport educatiu segons les seves necessitats i interessos.

Els projectes innovadors els conformen activitats personalitzades d’atenció, orientació i suport educatiu en horari lectiu i activitats d’extensió educativa amb un component lúdic i motivador que es desenvoluparà en horari extraescolar.

A l’ieTN, aquestes activitats personalitzades aniran orientades al suport educatiu amb l’objectiu de reduir barreres lingüístiques per l’aprenentatge.

D’altra banda, permetrà incorporar una professional que ajudarà a dinamitzar l’Espai Educatiu de Trinitat Nova i obrirà la biblioteca en horari extraescolar.