Tramitació dels títols acadèmics

Tot l’alumnat que acabi els estudis a l’INS Tremp i/o vulgui matricular-se en altres estudis superiors haurà de gestionar el tràmit per l’obtenció del seu títol acadèmic. Cal pagar la taxa oficial si el títol és d’ensenyament postobligatori i aportar certa documentació.

A continuació teniu tot el procediment, habilitat per l’institut, dels tràmits telemàtics que cal realitzar:

 

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS

El títol d’ESO està exempt de taxes i el centre el tramitarà d’ofici en acabar l’ESO.
Un cop finalitzat el BATXILLERAT o el CICLE FORMATIU, l’alumne/a haurà de sol·licitar l’expedició del títol.
Podeu consultar aquí les tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

GUIA PER FER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOL DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
(A partir de l’1 de juliol de forma telemàtica a l’INS TREMP)

PAS 1
Emplenar l’imprès de sol·licitud i enviar-lo al correu del centre c5006288@xtec.cat , juntament amb fotocòpia del DNI.  En cas de ser família nombrosa i/o monoparental, fotocòpia del carnet corresponent.
PAS 2
Com a justificant de recepció, us enviarem el document per anar a pagar al banc. Un cop hagueu fet el pagament, ens heu d’enviar el comprovant al correu del centre.
PAS 3
Com a justificant de recepció, us enviarem el resguard del títol, signat i segellat, que ja serà el vostre títol provisional i l’haureu de custodiar fins que us arribi el títol oficial.
PAS 4
Quan us arribi el títol oficial, us ho comunicarem per carta (tarda uns dos anys des de la sol·licitud).
Per poder-lo recollir a la Secretaria del centre, ens haureu de portar el resguard del títol.
.